Hälsovinster

Home » Hälsovinster

Bättre hälsa

Motiview hjälper äldre att bli sina naturligt bästa jag.

”Min mamma var för det mesta sängliggande. Att se henne nu när hon tränar på daglig basis är helt fantastiskt”.

Många av de åldersrelaterade sjukdomarna beror mer på inaktivitet än själva åldern. Motiview tar in utomhusmiljön för att möjliggöra för personer i omsorgsboenden – varav många är 75+ med mild till allvarlig demens – att ta inomhuscykelturer i kända omgivningar (t.ex. deras hemtrakt, där de växte upp, gifte sig eller semestrade).

Genom att använda en kombination av teknik som motiverar tillsammans med specialanpassade träningscyklar, hjälper Motiview de äldre att nå sin fysiska potential. Tekniken har även visat sig förbättra livskvaliteten för personer med demens genom de fysiska och mentala fördelar den ger. 

Elderly man talking with disabled woman while sitting together at table in common room

Ökad livskvalitet

Nyckel för att uppnå en varaktig förändring är motivation, oavsett ålder och funktionsnivå.

”Jag satt i rullstol och sen kunde jag använda rullator. Det nästa blir att delta i ett maraton.” Dessa ord kommer från Jean, en 88 år gammal kvinna som bor på ett vårdboende i södra England. Tidigare var det den låga nivån av fysisk aktivitet som begränsade hennes liv. Men nu när hon cyklar, motiverad av videor från hela världen, har hennes liv förändrats. Och dottern bekräftar detta: ”Min mamma var mestadels sängliggande. Att se henne träna på daglig basis nu är något väldigt speciellt för mig”.

Studier av Motiview visar att kombinationen av fysisk, kognitiv och social aktivitet kan resultera i betydande förbättringar av det allmänna hälsotillståndet. Det minskar smärtor, ökar självständigheten och förbättrar den mentala hälsan för äldre människor i samband med omsorgstjänster.

Redan i det första Motiview-projektet i Bergen i Norge 2012, såg vi fördelar som ökad aptit, bättre rörlighet, minnesutveckling, bättre självkänsla, allmän tillfredsställelse, mentalt välmående, bättre sömn samt minskning av fall, övervikt smärtor medicinbehov, ångest/besvär och aggressivt beteende.

Dessutom var användningen av Motiview inspirerande för anställda på grund av fördelarna för de boende. Och dessa fördelar var lika utbredda för personer som lever med demens som för de utan diagnosen. Dessutom har Motiview bidragit betydligt till glädje och social gemenskap eftersom konceptet blir en gemensam knutpunkt med boende som delar historier om platsen de cyklar genom tillsammans. Detta hjälper till att säkerställa att de boende fortsätter utöva fysisk aktivitet vecka efter vecka.

Responsen från användning av systemet är riktigt bra. Både cyklister och anställda upplever fördelarna med Motiview-konceptet och säger saker som: ”Du har gjort det läkaren inte kunde”, ”Det är bara så fantastiskt”, ”Det är min tur nästa gång!”, ”Vi kan inte berömma detta koncept tillräckligt mycket”

Portrait of happy senior man sitting at home with walking stock and smiling.Portrait of nice cheerful positive cheery stylish old man wearing checked shirt leaning on cane in white light modern interior studio room new house

Vårt uppdrag är att hjälpa äldre

Motitech har som mål att påverka människor över hela världen och ge dem möjlighet att åldras väl och öka sin livskvalitet. Detta genom att möjliggöra för fysisk aktivitet, mental stimulering och social anknytning.

Vi ser vi fördelarna med att cykla för de boende vid omsorgstjänster och vårdhem när de får motivation från inspirerande videor från kända och okända platser. Och genom att äldre människor och personer med demens får ökad fysisk aktivitet, pratar minnen och har social gemenskap kan vi berika livet för dem.

Vi tror på att bekämpa inaktiviteten genom att fokusera på förmågor istället för funktionshinder.

I partnerskap med omsorgstjänsten

Tillsammans är vi bäst

Tillsammans med våra partners i omsorgssektorn hjälper vi till att lösa utmaningar med motivation. Vi ser att detta inspirerar till att börja bygga en kultur för hälsosamt åldrande med stort fokus på habilitering framför behandling och rehabilitering.

Tillsammans kan vi fokusera på förmågor istället för funktionshinder – det finns så mycket outnyttjad potential i människor som bor på ålderdomshem. Med Motiview-systemet levererar vi inspirerade sessioner med utbildning för att säkerställa att personalen har de verktyg de behöver för att lyckas.

Doctor or nurse caregiver showing a brochure to  senior man at home or nursing home

Kontakta oss

65455

Get In Touch

Consent(Required)