Om oss

Home » Om oss

Historien om Motiview

Sedan bolaget Motitech grundades 2013 har vår målsättning varit att förbättra livskvaliteten för äldre och personer med demens.

Motiview är ett resultat av ett lyckat samarbete med Etat for sykehem i Bergens kommun 2012. Som åtgärd mot inaktivitet bland äldre och de negativa hälsoeffekterna detta ger ville myndigheten öka den fysiska aktiviteten i vardagen för äldre och personer med demens. De provade ut träningscykeln i kombination med film för att kartlägga lokala effekter på fysisk aktivitet, kognitiva stimuli och social gemenskap.

Idag cyklar 16 000 äldre människor, som är anslutna till hälso- och omsorgssektorn, till Motiview. Och våra cyklister kommer från många länder: från Norden till Singapore, Australien och Kanada. 

Joyful female friends having a conversation. Senior Women Socializing in Lounge Using Laptop Computer at Senior Care Center. Social Seniors. Portrait of two beautiful senior women

Motitech är ett företag som grundats i Norge och arbetar för att äldre och personer med demens ska bli mer aktiva. Vi vill bidra till att människor över hela världen ska ha en god och värdig ålderdom och få ökad livskvalitet genom mer fysisk aktivitet, kognitiva stimuli och social gemenskap.

Konceptet cykling till film baseras på ett lyckat projekt lett av Etat for sykehem i Bergens kommun. Projektet hade som mål att förändra vardagen för äldre och personer med demens genom regelbunden fysisk aktivitet. Samtidigt vill de undersöka om sjukdom kunde påverka beteende och psykologiska symptom relaterade till demens. De upptäckte snabbt att motivation är nyckeln till att göra en insats och därför försökte vårt filmteam att göra lokala minut-för-minut-filmer som kunde motivera de äldre att cykla vecka efter vecka. Baserat på det lyckade projektet grundades Motitech 2013 av Jon Ingar Kjenes och film- och cykelkonceptet lanserades under namnet Motiview. Med hjälp av Motiview har vi som syfte att öka livskvaliteten för så många äldre som möjligt över hela världen.

Vår vision är större än att bara sälja en produkt. Vi vill bidra till en ändring inom äldreomsorgen! Vi möjliggör en gemenskap där anställda, frivilliga och berörda kan dela erfarenheter tvärs över yrken och kontinenter. Vi jobbar kontinuerligt med att ingå strategiska samarbeten i länderna där vi verkar, vilket bidrar till att Motiview-gemenskapen växer.

Shot of a senior woman patient sitting in a wheelchair at rehab with a supportive caregiver

Våra värden

Vi bryr oss.

Vi vill motivera, inspirera, stärka och förändra liv.

Alla människor har samma värde oavsett ålder eller funktionsnivå.

Vi ser till att människor kan få uppleva meningsfulla ögonblick.

Vi fokuserar på förmågor istället för funktionshinder.

Detta är vår driftkraft och den återspeglar människorna vi är, både som enskilda individer och som organisation. Våra kärnvärden handlar om att inspirera till enskilda ögonblick med oss själva och med människorna vi jobbar med.

Vårt nordiske team

Astrid bw

Astrid S Andersen

Country Manager Sweden

Kontakt Astrid

Roald bw

Roald Kvam

Market Manager Nordic

Kontakt Roald

Ingrid bw

Ingrid Kleiva

Country Manager Norway

Jan Inge bw

Jan Inge Ebbesvik

Market Developer

Kontakt Jan Inge

Eva bw (1)

Eva Kleiveland

Trainee

Kontakt Eva

Sjötoppan senior center

På sjunde plats i Sverige i Road Worlds for Seniors

Följ med cyklisterna på Nacka seniorcenter Sjötäppan när de tävlar för första gången i det globala mästerskapet för seniorer.

Kontakta oss

65455

Get In Touch

Consent(Required)