Partners

Home » Partners

Allt är möjligt om vi samarbetar

Vi tror på att samarbete behövs för att lyckas.

Vi är väldigt glada för samarbetet vi har med organisationer tvärs över olika sektorer. Med gemensamt fokus arbetar vi tillsammans för att göra skillnad för äldre människor.

Norges frivilligsentraler, Sport England, Care England, National Care Forum, NAPA, LondonADASS är bara några av våra samarbetspartners.

Shot of a group of elderly friends having coffee together

Tillsammans kan vi bidra till att motverka ensamhet, passivitet och social isolering, genom mötesplatser med aktiviteter, deltagande och social gemenskap.

Motitech har en vision om att göra en betydande förändring för att förbättra livskvaliteten för äldre över hela världen. Fysisk aktivitet, kognitiva stimuli och social gemenskap är bra för hälsan och ger en känsla av kompetens och en god ålderdom.

Detta är kärnan i vår arbete för att skapa varaktig förändring. Vi vill att vårt koncept ska ha en direkt påverkan på så många människor som möjligt, frigöra inneboende potential och hjälpa äldre att bli den bästa versionen av sig själva.

PARTNERS OCH STÖTTEPELARE

En global rörelse

Vi delar våra lärdomar och kunskaper tvärs över landsgränserna för att ge alla samma verktyg och möjligheter.

Sedan Motitech grundades i Norge 2013 har vårt uppdragit varit att motivera äldre att vara fysiskt, kognitivt och socialt aktiva för att få en god ålderdom.

Vi ser fördelen med att bygga goda relationer och partnerskap för att utveckla Motiview-gemenskapen och det allmänna fokuset på en god ålderdom.

Vi är alltid öppna för nya samarbetspartners och stöttepelare.

Portrait of happy senior man sitting at home with walking stock and smiling.Portrait of nice cheerful positive cheery stylish old man wearing checked shirt leaning on cane in white light modern interior studio room new house

Kontakta oss

65455

Get In Touch

Consent(Required)