Sjukhem och omsorgstjänster

Home » Sjukhem och omsorgstjänster

Mycket använt inom äldreomsorgen

Motiview används nu på hundratals platser i Storbritannien, Norden, Nordamerika, Asien och Australien. Fördelarna är dokumenterade genom omfattande användning och flera projekt. Förbättrad rörlighet, färre fall, snabbare rehabilitering, ökad aptit, minskad fetma, minskat aggressivt uppförande och medicinering, bättre sömn, mindre smärtor, förbättrat fysiskt, kognitivt och socialt välbefinnande. Motiview är även inspirerande för anställda och familj.

Motiview-konceptet används i en rad olika omsorgstjänster. Idag cyklar äldre som bor på sjukhem, vård och omsorgsboende, i omsorgsbostäder, får hemsjukvård eller brukare på dagcenter och seniorcenter till det globala filmbiblioteket. De blir hälsosammare och starkare för varje dag.

Vi stöder varje enskild vårdplats för att säkerställa en lyckad implementering och användning. Det är kärnan i det vi levererar. 

Doctor or nurse caregiver showing a brochure to  senior man at home or nursing home

Sjukhem och omsorgstjänster

Det är viktigt för oss att jobba med våra användarplatser. Därför är upplärning, inspirationsmöten och uppföljning gratis för alla våra kunder. Dessutom har vi fokus på att dela med oss av lärdomar och gränsöverskridande initiativ för att främja nya idéer och bygga starka allianser inom sektorn. Vi har även fokus på att ta med oss kunskap och erfarenheter från hälsosektorn vid vidareutveckling av vårt koncept.

Vi vill bygga och driva en global gemenskap för våra användare, omsorgsleverantörer, offentliga organ och andra partners som delar vår vision. Och vi är fast beslutna att ge fler äldre möjligheten att ta del i initiativ som främjar och skapar kompetens. Ett exempel på detta är Road Worlds for Seniors. Ända sedan Motiview utvecklades tillsammans med sjukhemsmyndigheten i Bergen 2012, har vårt uppdrag varit att möjliggöra för mer fysisk aktivitet, kognitiv stimulering och social gemenskap

Enkel att använda – stor vinst

Motiview är en enkel, men innovativ användning av en teknik som skapar meningsfulla ögonblick, ger ökad känsla av kompetens och främjar bättre hälsa.

Det globala filmbiblioteket, som är anpassat till användarna, är av hög kvalitet och ger en inspirerande och motiverande upplevelse som grund för ökad fysisk aktivitet som en del av vardagen.

Den sociala aspekten bidrar till glädje och Motiview blir knutpunkten där de boende blir mer aktiva medan de delar med sig av sina historier och livserfarenheter, vecka efter vecka.

Cherry Garth

Innovativ teknik på ett enkelt sätt

Steg 1

Enkel åtkomst
Få ett unikt användar-ID och ladda enkelt ner Motiview för användning.

Steg 2

Enkel visning
Koppla upp Motiview-laptopen till en TV eller projektor.

Steg 3

Cykla efter ditt önskemål
Använd videouppspelningen tillsammans med vilken cykel som helst anpassad efter användarna.

Steg 4

Utforska och följ framstegen
Utforska, ladda ner och cykla till tusentals resmål i det globala filmbiblioteket.

Kontakta oss

65455

Get In Touch

Consent(Required)