Fysiska vinster

Bättre rörlighet, mindre smärtor, färre fall och en upplevelse av bättre hälsa är bara några av effekterna som våra användare upplever. Detta leder till ökad självständighet och deltagande i vardagsaktiviteter.

Mentala vinster

Motiview visar betydande psykiska och kognitiva effekter. Minnesutveckling tillsammans med bättre självkänsla och minskning av ångest och oro, ger bättre livskvalitet och upplevs som meningsfullt.

Sociala vinster

Social aktivitet och tillhörighet är positivt för hälsan och en engagerande social miljö är nyckeln till att leva ett bra liv. Motiview ger inspiration till samtalsämnen. Våra filmer med tillhörande musik skapar goda sociala arenor.

Tusentals filmer – miljontals minnen

Motiview ger en känsla av mästring och tar fram våra inneboende resurser. Det globala filmbiblioteket är uppbyggt av lokala filmer som hämtar fram gamla minnen och skapar nya. Motiview är en motivationsteknik som är designad för att få den åldrande befolkningen att öka sin fysiska aktivitet, sitt psykiska välbefinnande och den sociala gemenskapen.

Motiview har utvecklats i nära samarbete med hälsosektorn utifrån ett befintligt behov. Filmbiblioteket är uppbyggt av lokala högkvalitativa filmer – som producerats från förslag från varje enskild kund. Filmerna väcker minnen till liv, ger en uppslukande upplevelse och skapar en social gemenskap som ökar den fysiska aktiviteten i vardagen. Användarupplevelsen står alltid i fokus.

Cherry1-Garth-768x768
Road-Worls-scaled-piybr9q7l7jn28a5hjw79agyy3522woalp6cjcbxxk111

Motiview, den virtuella cykelupplevelsen

Se hur Motiviews cykelvideor hjälper till att rehabilitera äldre patienter på Ressurscentrum i Karlstad, Sverige.

Motiview förbättrar livskvaliteten för äldre och personer med demens genom ökad fysisk aktivitet, minnesframkallning och social gemenskap.

Kontakta oss

65455

Get In Touch

Consent(Required)