Illustrative cover image for Øk aktivitetsnivået uten bruk av ekstra ressurser

Øk aktivitetsnivået uten bruk av ekstra ressurser

Forhindrer fall

Den fysiske aktiviteten Motiview bidrar til gir brukerne bedre balanse og muskelstyrke, og kan derfor redusere fallfrekvensen.

Reduserer utgifter

Ved å implementere Motiview i din pleie- og omsorgsbolig får du avkastning på investeringen på andre områder. Dette fører til en positiv økonomisk effekt.

Brukervennlig

Motiview er utviklet med tanke på brukeropplevelsen. Sammen med våre kunder sikrer vi at hver produktforbedring gjør produktet vårt enklere i bruk.

Picture of Ann-Sophie Gustafsson

Uten Motiview kunne vi aldri ha gjennomført fysisk aktivitet på samme måte, uten å bruke flere personalressurser.

Ann-Sophie Gustafsson, Prosjektleder, Karlstad kommune, Sverige

Motiview i Karlstad

Bruksområde icon

Bruksområde

Motiview brukes i både rehabilitering, for hjemmeboende, på aktivitetssentre og i pleie- og omsorgsboliger

Motiview verden rundt icon

Motiview verden rundt

Motiview er i bruk på nærmere 1000 lokasjoner over hele Asia, Nord-Amerika, Australia og Europa

Opplæring og inspirasjon icon

Opplæring og inspirasjon

Vi tilbyr gratis opplærings- og inspirasjonssamlinger

Illustration for Hildes idé satte hjulene i gang hos NAV

Hildes idé satte hjulene i gang hos NAV

"Jeg har tidligere jobbet mye med frivillighet og så dette som en vinn- vinn løsning der jeg kunne hjelpe noen til å føle seg nyttig, samtidig som vi fikk hjelp på sykehjemmet. Jeg hadde lenge lett etter måter vi kunne få inn noen her hos oss på. Sykkelvert ble løsningen."

Les hele artikkelen
Illustration for Lønnsom investering

Lønnsom investering

Mangel på helsepersonell og økonomi i kombinasjon med vekst i den aldrende befolkningen, er en global utfordring for helsesektoren. I følge KS sin kost-nytte-analyse kan hver krone Motiview koster gi 4,7 kroner i unngåtte kostnader, spart tid og økt livskvalitet for sluttbrukerne.


Trenger du mer informasjon om hvordan du kan øke aktivitetsmengden og spare penger?