Illustrative cover image for Bekjemper ensomhet og bringer mennesker sammen i gode øyeblikk

Bekjemper ensomhet og bringer mennesker sammen i gode øyeblikk

Et verktøy for frivillig arbeid

Motiview brukes i flere organisasjoner og kommuner som et verktøy for frivillig arbeid og generasjonsmøter

Bekjemper ensomhet

Motiview er velferdsteknologi som fremmer deltakelse og sosial tilknytning ved å skape gode felles opplevelser

Muligheter - ikke begrensinger

Vi fokuserer på muligheter, ikke begrensinger i funksjonsevne, og utfordrer inaktivitet med livskvalitet

Illustration for Med sykling og vafler på menyen

Med sykling og vafler på menyen

Haugsvær helselag er et lokallag som er tilknyttet Nasjonalforeningen for folkehelsen, som er en landsdekkende frivillig organisasjon. De har blant annet kjøpt inn videobiblioteket Motiview og medisinske treningssykler som er tilgjengelig for alle innbyggerne i bygden.

Les hele artikkelen
Illustration for Leve hele Livet
Den norske kvalitetsreformen

Leve hele Livet

Motiview er nevnt i den statlige kvalitetsreformen “Leve hele Livet”, som et eksempel til tiltak som gir gode opplevelser i hverdagen, stimulerer sanser og minner, øker aktivitet og deltakelse i sosialt fellesskap.

Leve Hele Livet skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, og ha en trygg og aktiv alderdom.

Kommuner som investerer i tiltak som Motiview blir xxxx

Picture of Sue Rabey

Det er helt fantastisk å se på. Personer som ikke kan gå, plutselig sitter de der og sykler og får opp farten på syklingen.

Sue Rabey, Frivillig sykkelvert, Sosialbygget Voss

Sykkelvert video

Samarbeidspartnere og Støttespillere

NFS (NO)
Bardum (NO)
Innovation Norway (NO)
Norway Health Tech (NO)
Norwegian Smart Care Cluster (NO)
Illustration for En sosial teknologisk løsning
Sosialt entreprenørskap

En sosial teknologisk løsning

Sosialt entreprenørskap er et begrep som har fått stadig mer vind i seilene de senere årene. Men hva er egentlig sosialt entreprenørskap og hvorfor er det flere og flere bedrifter som ser på seg selv som sosiale entreprenører?

Illustration for En sykkeltur for minnebøkene
Sykkelturen 2022

En sykkeltur for minnebøkene

Motitech var sammen med gode krefter som Norges Frivilligsentraler og Sykling uten Alder, en av arrangørene av signal arrangementet Sykkelturen 2022- et prosjekt med slagordet “Mer aktivitet - Mer glede”.

Lurer du på hvordan du kan legge til rette for økt deltagelse og frivillig arbeid i kommunen?