En sykkeltur for minnebøkene

2022 har vært frivillighetens år. Året, som er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding, setter fokus på det fantastiske arbeidet frivillige over hele Norge legger ned hver eneste dag.

Det har vært mange arrangementer gjennom året og ett av dem var Sykkelturen 2022. Her syklet frivillige Norge på langs, fra Nordkapp til Arendalsuka, via Lindesnes. Langs med ruten hadde lag, organisasjoner, kommuner og Frivilligsentraler over 250 arrangementer for å belyse viktigheten av frivillighet.

Motitech en av arrangørene

Motitech var sammen med gode krefter som Norges Frivilligsentraler og Sykling uten Alder, en av arrangørene av signal arrangementet Sykkelturen 2022- et prosjekt med parolen “Mer aktivitet - Mer glede”. Hovedmålet med sykkelturen var å sette lys på merverdien av å føle seg til nytte i samfunnet, og oppleve gode relasjoner i hverdagen. 

Motiview er et filmbibliotek som inneholder over 2200 filmer fra hele verden. Over tusen av disse er fra Norge. Eldre som ikke kunne følge sykkelturen fysisk i det fri, fikk tilbud om å sykle den gjennom filmene i Motiview.

Flere steder var det frivillige som la til rette for sykkelturene, om det var på sykehjemmet, aktivitetssenteret, på Frivilligsentralen eller i hjemmerehabilitering.

Motiview- et verktøy for frivillig arbeid

Visste du at Motiview er et verktøy for frivillig arbeid der frivillige, pårørende eller besøksvenner sykler sammen med brukere på sykehjem, aktivitetssenter og hjemmetjenesten?

Å bruke frivillige til å fasilitere for sykling til Motiview eller som en samtalepartner for å dele opplevelser, blir stadig mer utbredt.

Flere steder i Norge er dette satt i system gjennom frivillige organisasjoner som Lions, besøksvenner, Frivilligsentraler, Demensforeninger, skoler og andre.

Tilbakemeldingene er svært positive både fra syklistene selv og fra de frivillige. Her er det mange muligheter for en god samtale over litt fysisk aktivitet.