Motiview på dagsplanen

Masfjorden kommune er en foregangskommune når det gjelder velferdsteknologi og forebyggende trening for de eldre hjemmeboende i kommunen.

Vestlandsprosjektet
Sykehjemmet i kommunen har lenge hatt Motiview, som ble brukt av både de fastboende og de som var inne på korttidsopphold og på dagtilbud. I 2017 ble de med i Vestlandsprosjektet, et samarbeidsprosjekt for å innføre velferdsteknologi i Vestlandskommunene.
- Vi var tidligere gode på å sette inn ulike tiltak etter at pasientene hadde falt eller fått nedsatt funksjon, men vi hadde lite fokus på fallforebyggende arbeid, for eksempel trening. Derfor ville vi ta i bruk Motiview og sykler for å øke fokus på fysisk aktivitet, sier Åse Elin Solheim, ressursperson for velferdsteknologi i Masfjorden kommune.

Fikk støtte fra Helselaget
Masfjorden kommune gikk til innkjøp av flere Motiview-lisenser med tilhørende sykler til bruk for hjemmeboende i kommunen.
- Vi begynte først med en sykkel, men fant fort ut at det ble for lite for vår langstrakte kommune. Vi tok derfor kontakt med helselaget for å høre om de kunne støtte oss slik at vi fikk kjøpt inn flere. De var positive til dette og vi fikk midler til tre sykler og PC-er med Motiview-lisens.

Les også: Med sykling og vafler på menyen

Store avstander
Masfjorden kommune ligger midt i Vestland fylke. Kommunen er stor i areal med sine 556,09 km², men har bare 1629 innbyggere. Den er avdelt på midten av en fjord med kabelferge og er rammet inn av store fjellområder. Det er langt mellom bygdene.

Åse forteller at de i starten tok med utstyret ut til pasientene og tilbake,
- Nå har vi utstyret plassert hjemme hos de pasientene som sykler og så drar vi heller hjem til dem og hjelper dem med å sette på film og sette i gang sykkel. Hun forteller videre at de også har pasienter som håndterer utstyret selv.

Bringer frem gode minner
Det er ikke tvil om at det er populært med sykling til film i Masfjorden. Til sammen er det rundt 20 stykker som sykler daglig eller flere ganger per uke.
- Filmene bringer frem gode minner, og vi sykepleiere får mer å snakke om når vi sitter sammen med pasienten. Musikken bringer også frem mange minner og historier. Etterhvert som formen blir bedre blir også sykkeløktene lengre, så vi ser fremgang på aktiviteten.

Article image

Organisering av treningen
Fagsykepleier Siri Kratzmeier har i dag hjulpet Harald i gang med syklingen hjemme på Hosteland i Masfjorden. Hun forteller at de til daglig organiserer syklingen litt forskjellig.
- Akkurat nå har vi to naboer som bytter på å ha Motiview og sykkel hos seg en uke hver. Så da har vi på programmet vårt at vi en gang i uken flytter Motiview mellom boligene.

Den andre sykkelen har stått fast hos Harald som har trent seg opp etter sykdom, men siden han nå er blitt bedre kommer de til å flytte den litt mer rundt til andre i kommunen som trenger å holde seg fysisk aktive.
- Treningen har stor effekt for de eldre. Enten for å trene seg opp etter sykdom, eller for å beholde sitt funksjonsnivå. Og de ansatte har også fått et økt fokus på å holde funksjonsnivået oppe hos brukerne. Det er god forebygging.

Trening på dagsplanen
Siri forklarer at de ansatte har trening på dagsplanen sin og derfor er inne hos brukerne og hjelper dem i gang med treningen. Noen sitter der sammen med brukerne mens de sykler sine 30 minutter, mens andre brukere klarer seg selv. De som ikke har utstyret hjemme hos seg får sykle på dagtilbudet på sykehjemmet.
- De har fast opplegg om at de sykler hver gang de er inne på dagtilbudet. Da går det på rundgang og alle får hver sin sykkeltur, så det er mange av våre brukere som bruker det der.

På dagtilbudet er de også hvert år med på Sykkel-VM.
- Vi har merket et høyt konkurranseinstinkt, og brukerne har kommet høyt opp og vunnet pokaler. Da er det sykkel-feber i kommunen og ordføreren har vært på plass og delt ut medaljer. Det er stas.

Related articles

Suksess med hjemmetrening image

Masfjorden kommune har som mål å utsette behovet for hjemmetjeneste og sykehjemsplass. Virkemiddelet er et prosjekt kalt “Hjemmetrening for hverdagshelse”.

Les mer